������ ��� �������� ���

������������ �������� ���������� ��������� ����� ������ ����, ������� ������� ��� ������� ���� ���� ����� ���������, �� ����� ��������� ���������, ����� ������� ����.�������, � ������� �� �������� ��������� ������ ����� �������� ��������, �� ���������� ��������� ����� ���. ��������� ��������� �������� ��������� - �������� ������������ ����� ��������� �� ������ �������; ��������� ����� ������� �����. ������� ���� � �������������� ����� ���������� ������������ � ���������:

1. ���� ����� � ����� ����������� ; ����������� �� �������. ��������� ������ ����� �����.

2. �� ��; ����������� �� ������� �������� ����. ����������� ���� �����.

3. ���� ������ ����� � ����� �����������; ����������� �� ������� ������ ����. ��������� ������ ������ ���� �����.( �� �� " � ���������� ����������� ).

4. �� � ; ����������� �� ������� ����� ����. ��������� ������ ����� ���� �����. ( �� �� "� ���������� �����������" ).

���������� ��� ��� ����

5. ���� ������ � ����� �����������; ����������� �� �������. ���������� ������ - ����� ������ ����.

6. �� �� ; ����������� �� ������� �������� ����. ����������� ���� ������.

�������� ��������� - ����; ����� ���������� ������������ � �����, �������� - �� �������.

7. �� �����; ���� ����������� �������. ��������� ������ ���.

8. �� �����; ���� �������. ����������� ��� ������ - �����.

9. �� �����; ������ ���� ������� ��� ����� 45 �������� ( ����������� ������� � �� �������� �� �������� ). ���������� ��� � �������, �������� ������.

10. �� ������; ���� ������� �������� � ����. ����������� ���.

�������, �� ������, ��� ������� ������� ���� ������� ��������, � � ����� �������� � ���������� �� ��������. ��� ��� ��������!

�������� ���� ��������� ���� .

  ����������  ���������

postmaster@fitnesshome.ru

�������� ������ :   fitnesshome.ru(c)